Prague Minos Guide

Prague Minos Guide je pražský digitální průvodce využívající GPS navigaci v kombinaci s mapou a rozsáhlou encyklopedií pamětihodností, kde je kladen důraz na vysokou kvalitu obsahu.

CS | EN | FR | DE
DIGITAL GUIDE OBSAHUJE:
  • POI: 858
  • Reálie: 400
  • Trasy: 8
  • Související vazby: 4194
  • Fotografie: 2528
  • Počet stran textu: 348
pro média/press ke stažení

Palác Granovských

*
Renesanční palác správce Ungeltu
Significant photo
Info text

Palác v nákladném renesančním slohu vystavěl správce Ungeltu Jakub Granovský z Granova. Pozemek získal dekretem samotného císaře Ferdinanda I. v roce 1558, s tím že se císaři zavázal k povinnosti platit služebníka k otvírání a zavírání bran Ungeltu. Renesanční ráz a honosnost paláce Granovských umocňují malby provedené

v prvním a druhém patře technikou chiaroscura italským mistrem Francescem Terziem. Vedle alegorických postav se v meziokeních plochách druhého patra objevují biblické scény představující Adama a Evu, Kaina a Abela, Lota a jeho dcery, Abrahama obětujícího Izáka, Josefa a Putifarku, Samsona a Dalilu, Davida a Betsabe.

GPS: 50° 5′ 17.29″ N, 14° 25′ 24.27″ E
link
Mapa

Kontaktní informace

Ulice Týn 1 Město Praha 1

SOUVISEJÍCÍ BODY

Certifikovaný partner
Running project in Prague
Android Android Objednat průvodce
© 2009 - all contents
PAGE PROTECTED BY COPYSCAPE