Prague Minos Guide

Prague Minos Guide je pražský digitální průvodce využívající GPS navigaci v kombinaci s mapou a rozsáhlou encyklopedií pamětihodností, kde je kladen důraz na vysokou kvalitu obsahu.

CS | EN | FR | DE
9. - 10. století

Svatá Ludmila

Manželka knížete Bořivoje a mučednice
Significant photo
Info text

Ludmila byla zbožnou manželkou knížete Bořivoje a tato zbožnost ji zapříčinila smrt z rukou její pohanské snachy Drahomíry.
Otázka jejího původu je nejednoznačná. Podle Kristiánovi legendy pocházela z Pšovského knížectví (dnešní Mělník) a podle staroslovanské legendy dokonce ze Srbska. Každopádně je jisté, že si vzala za manžela prvního českého knížete Bořivoje a zplodila s ním šest dětí, z nichž dvě, Spytihněv a Vratislav, jsou nám připomínány jmény.
Roku 885 byla krátce po svém manželovi pokřtěna

a rovněž z rukou arcibiskupa Metoděje. Po smrti manžela se aktivně podílela na přípravě svých nedospělých synů k vládě. S úmrtím svého mladšího syna Vratislava nadále pokračovala ve výchově svého vnuka Václava, později svatého, kterého vedla ke křesťanství. To s velikou nelibostí sledovala jeho matka a Ludmilina snacha Drahomíra. Ta patrně krátce nato nařídila z politických důvodů Ludmilinu smrt, kterou na hradě Tetín provedli její osobní vikingští strážci. Ludmila byla v 11. století svatořečena.

SOUVISEJÍCÍ BODY

Certifikovaný partner
Running project in Prague
Android Android Objednat průvodce
© 2009 - all contents
PAGE PROTECTED BY COPYSCAPE