Prague Minos Guide

Prague Minos Guide je pražský digitální průvodce využívající GPS navigaci v kombinaci s mapou a rozsáhlou encyklopedií pamětihodností, kde je kladen důraz na vysokou kvalitu obsahu.

CS | EN | FR | DE
10. století

Sv. Vojtěch

Pražský biskup a mučedník z rodu Slavníkovců
Significant photo
Info text

Druhý pražský biskup a vzdělaný muž z rodu Slavníkovců. Měl velmi novátorský přístup a snažil se jako biskup potírat řadu zakořeněných nešvarů ve společnosti. Nakonec však nebyl úspěšný a svůj úřad opustil. Po vyvraždění členů svého rodu vyrazil na misijní cestu za pohanskými Prusy, kde byl však úkladně zavražděn. Hned roku 999 byl prohlášen za svatého a patří mezi předního patrona jak Čech, tak i Polska a Uher.
Narodil se jako syn zakladatele rodu Slavníkovců a bylo mu poskytnuto přední vzdělaní (dokonce studoval i v Magdeburgu). Po návratu do Prahy nahradil prvního biskupa Dětmara a velmi energicky se vrhl

do plnění svého úřadu.
Snažil se z převážně pohanských oblastí vymýtit či omezit mnohoženství, alkoholismus a obchod s otroky. Za svoje pětileté období však dosáhl jen mála úspěchů a nakonec znechucen odcestoval z Čech do Itálie. Ještě jednou se posléze do svého úřadu navrátil a založil Břevnovský klášter. Po dvou letech však byl opět znechucen a svůj úřad znovu opustil. Roku 995 byl z příkazu knížete Boleslava II. vyvražděn rod Slavníkovců a to rozhodlo definitivně o tom, že Vojtěch na české poměry zanevřel a vyrazil na misijní cestu k pohanským Prusům, kde i se svými společníky zemřel mučednickou smrtí.

SOUVISEJÍCÍ BODY

Certifikovaný partner
Running project in Prague
Android Android Objednat průvodce
© 2009 - all contents
PAGE PROTECTED BY COPYSCAPE