Prague Minos Guide

Prague Minos Guide je pražský digitální průvodce využívající GPS navigaci v kombinaci s mapou a rozsáhlou encyklopedií pamětihodností, kde je kladen důraz na vysokou kvalitu obsahu.

CS | EN | FR | DE

Historie domu U Dvou slunců

Starobylý dům s bohatou historií a restaurací
Info text

První zpráva o domu pochází z roku 1614, kdy je uváděn jako renesanční. V období mezi lety 1670 - 1690 prodělal raně barokní přestavbu, doplněnou ve 2. polovině 18. století o pozdně barokní výstavbu dvorního křídla a na počátku 19. století o raně klasicistní úpravu dvorního průčelí hlavní budovy. Dvoupatrový dům na obdélné hloubkové parcele tvoří přední stavení při Nerudově ulici,

dvě úzká dvorní křídla, zadní stavení při Jánské ulici a čtvercový dvorek. Fasádě hlavního průčelí dominují v přízemí v levé části renesanční vstupní portálek, nad ním v kartuši deska s domovním znamením - reliéf dvou pozlacených sluncí, v 1.patře na meziokenním piliři umístěná pamětní deska, připomínající zde poby známehého spisovatele J. Nerudy v letech 1845 - 1857.

SOUVISEJÍCÍ BODY

Certifikovaný partner
Running project in Prague
Android Android Objednat průvodce
© 2009 - all contents
PAGE PROTECTED BY COPYSCAPE