Prague Minos Guide

Prague Minos Guide je pražský digitální průvodce využívající GPS navigaci v kombinaci s mapou a rozsáhlou encyklopedií pamětihodností, kde je kladen důraz na vysokou kvalitu obsahu.

CS | EN | FR | DE
16. - 17. století

Albrecht z Valdštejna

Císařský generalissimus a vévoda frýdlantský
Significant photo
Info text

Přední císařský vojevůdce, který se vypracova od "píky". Byl druhým nejmocnějším mužem

po císaři a patřil na sklonku svého života mezi nejvlivnější lidi v Evropě.

SOUVISEJÍCÍ BODY

Certifikovaný partner
Running project in Prague
Android Android Objednat průvodce
© 2009 - all contents
PAGE PROTECTED BY COPYSCAPE