Prague Minos Guide

Prague Minos Guide je pražský digitální průvodce využívající GPS navigaci v kombinaci s mapou a rozsáhlou encyklopedií pamětihodností, kde je kladen důraz na vysokou kvalitu obsahu.

CS | EN | FR | DE

Lihoviny

Nejznámější lihoviny a pálenky v ČR
Significant photo
Info text

Kromě piva a vína je ČR zemí, kde se velké oblibě těší i lihoviny a pálenky. Pálenky jsou rovněž páleny i v domácnostech na venkově, či je možné vlastní ovoce odvézt do palírny a za rozumné

peníze si nechat vypálit pálenku z vlastní zahrady. Všechny zpravidla nepřesáhnou více jak 45 % alkoholu. Výjimkou je samozřejmě v Čechách vyráběný Absint, který je běžně možné zakoupit.

Certifikovaný partner
Running project in Prague
Android Android Objednat průvodce
© 2009 - all contents
PAGE PROTECTED BY COPYSCAPE