Prague Minos Guide

Prague Minos Guide je pražský digitální průvodce využívající GPS navigaci v kombinaci s mapou a rozsáhlou encyklopedií pamětihodností, kde je kladen důraz na vysokou kvalitu obsahu.

CS | EN | FR | DE
19. - 20. století

Ladislav Klíma

Přední český nonkonformní filosof, prozaik a básník
Info text

Diogénes české filosofie, velmi kontroverzní osobnost. Jeho dílo je však velmi originální a zároveň velmi sugestivní - Klíma jako centrum pravdy a božský subjekt, identita.
Klíma se narodil v Domažlicích do relativně slušně situované rodiny. V oce 1895 byl vyhozen ze školy za své nactiutrhačné řeči o státě a církvi. Klíma programově bojkotoval typický způsob života. Nepracoval a přežíval na občasných darech svých přátel či mecenášů. Záměrně se vyhostil na okraj společnosti, odmítal peníze a testoval tak své "božství".
Základní tezí

Klímovy filosofie byl fakt, že skutečnost je podřízena vůli jednotlivce. Realizace této vůle je základním usilováním - jedná se o tezi absolutního primátu osvobozeného subjektu. Absolutní svrchovanost je stavem, který nazývá egodeismus. Člověk se sám sobě stává Bohem, božským subjekem, což Klímovi občas usnadňovaly extatické stavy, do kterých se uváděl. Nakonec Klíma zemřel na tuberkulózu, kterou získal na základě života v bídě, nakonec vyléčenému alkoholismu a hladovění.
Bezpochyby patřil k nejvýznamějším zjevům české filosofie.

SOUVISEJÍCÍ BODY

Certifikovaný partner
Running project in Prague
Android Android Objednat průvodce
© 2009 - all contents
PAGE PROTECTED BY COPYSCAPE