Prague Minos Guide

Prague Minos Guide je pražský digitální průvodce využívající GPS navigaci v kombinaci s mapou a rozsáhlou encyklopedií pamětihodností, kde je kladen důraz na vysokou kvalitu obsahu.

CS | EN | FR | DE

Stromovka

Královská obora
Info text

Bývala královská obora je populárním pražským parkem anglického typu. Předpokládá se, že byla založena králem Přemyslem Otakarem II. v roce 1268. Velký rozkvět obora zažila za vlády císaře Rudolfa II., na jeho příkaz zde byly v roce 1584 provedeny úpravy, vytvořeny rybníky a proražena štola pro napájení Velkého rybníka, která přiváděla

vltavskou vodu do středu Královské obory. Od roku 1804 je Královská obora otevřena veřejnosti a je využívána jako park. Bylo vysazeno mnoho druhů introdukovaných dřevin a zahradních kultivarů, což vytvořilo z Královské obory rozsáhlé arboretum. Při povodni v srpnu 2002 byla zaplavena vodou a z následků se postupně vzpamatovává.

GPS: 50° 6′ 22.42″ N, 14° 25′ 21.28″ E
link
Mapa

SOUVISEJÍCÍ BODY

Certifikovaný partner
Running project in Prague
Android Android Objednat průvodce
© 2009 - all contents
PAGE PROTECTED BY COPYSCAPE