Prague Minos Guide

Prague Minos Guide je pražský digitální průvodce využívající GPS navigaci v kombinaci s mapou a rozsáhlou encyklopedií pamětihodností, kde je kladen důraz na vysokou kvalitu obsahu.

CS | EN | FR | DE
18. století

Osvícenství

Myšlenkový směr 18. století
Significant photo
Info text

Jeden z nejvýznamnějších myšlenkových směrů novověku, charakterizovaný především zásadní proměnou významů a souvislostí. Byl inspirován antikou, renesancí a ideou humanismu. Dal tak zcela nový prostor představě svobod a práv jednotlivce a zároveň také silně ovlivnil jeho náboženský postoj.
Osvícenství se projevilo i na sociální úrovni a ve vědě. Na společenské úrovni je osvícenství mobilizací buržoazie, tedy středních vrstev a narušení aristokratické nedotknutelnosti.
Ve vědě bylo osvícenství prostředkem k nebývalému

rozvoji věd přírodních, které třeba jmenovitě ve Francii v osobách hraběte Buffona a Lamarcka zaznamenala nebývalý rozvoj a to směrem i ke spekulativním pojetí. Filosofie osvícenství je orámována dvěma velkými autory, Leibnizem a Kantem.
Osvícenství jako takové je definováno jako jednota, která byla řízena obecnou nenakloněností k náboženství a užitím rozumu jakožto nástroje svobody a pokroku, což s sebou přineslo četná úskalí. Význam osvícenství pro utváření moderní společnosti však nelze zpochybnit.

SOUVISEJÍCÍ BODY

Certifikovaný partner
Running project in Prague
Android Android Objednat průvodce
© 2009 - all contents
PAGE PROTECTED BY COPYSCAPE