Prague Minos Guide

Prague Minos Guide je pražský digitální průvodce využívající GPS navigaci v kombinaci s mapou a rozsáhlou encyklopedií pamětihodností, kde je kladen důraz na vysokou kvalitu obsahu.

CS | EN | FR | DE
19. - 20. století

Viktor Ponrepo

Český průkopník kinematografie
Significant photo
Info text

Jeho vlastní jméno je Dismas Šlambor. Patří mezi průkopníky české kinematografie, býval majitelem vůbec prvního pravidelně promítajícího kina v Praze. Kino provozoval v domě U modré štiky v Karlově ulici. Kino bylo otevřeno 15. září 1907 s 56 sedadly, promítalo se denně mimo pátky.
Ke kinu ho přivedlo jeho původní povolání kouzelníka. Přestože jeho otec měl zájem na tom, aby se syn stal zlatníkem, Viktor se vzepřel, až dostal oficiální povolení rakouských úřadů k provozování kouzelnického umění. Právě toto povolání jej přimělo ke změně jména, které odvodil od zámečku u Lysé nad Labem Bon Repos. V Praze roku 1891 probíhala jubilejní výstava ke stému výročí

první průmyslové výstavy, zde Viktor objevil Edisonův fonograf. Nejprve jej začal používat ke svým kouzelnickým vystoupením. Postupně se včak pro filmografii nadchl celým srdcem, až začal provozovat vlastní putovní biograf, kde vysílal především francouzské filmy.
Byl průkopníkem v mnoha ohledech. Nejdříve se osobně klaněl všem svým divákům u vstupu, diváků však přibývalo. To ho přimělo natočit úvodní znělku před každý film. V průběhu filmu často pohyblivý obraz osobně komentoval vtipnými a k tématu vhodnými poznámkami.
Kino promítalo ještě dvacet let po jeho smrti. Dnes najdete kino Ponrepo v Bartolomějské ulici, kde se promítají snímky pro náročné.

SOUVISEJÍCÍ BODY

Certifikovaný partner
Running project in Prague
Android Android Objednat průvodce
© 2009 - all contents
PAGE PROTECTED BY COPYSCAPE