Prague Minos Guide

Prague Minos Guide je pražský digitální průvodce využívající GPS navigaci v kombinaci s mapou a rozsáhlou encyklopedií pamětihodností, kde je kladen důraz na vysokou kvalitu obsahu.

CS | EN | FR | DE
17. století

Pavel Josef Vejvanovský

Významný barokní skladatel
Info text

Je považován za nejvýznamějšího českého barokního skladatele 17. století. Specializoval se na orchestrální tvorbu.
Pocházel z prosté rodiny na Moravě, kde jeho otec byl kaprálem hradní stráže. Vystudoval jezuitské gymnázium v Opavě. Tam se rovněž seznámil se skladatelem Heinrichem Biberem, který jeho tvorbu značně ovlivnil. Po škole byl ve službách olomouckého biskupa a roku 1664

se stal dvorním kapelníkem. Dokázal se i nadále prosadit a stal se představeným biskupské kapely, což velmi prospělo jeho finanční situaci. Ve své tvorbě měl Vejvanovský jak světské sonáty a balety, tak zároveň chrámové mše, žalmy a litanie. Vycházel z renesančních prvků a byl velmi osobitý ve svých skladbách pro trubku.
Zemřel jako vážený a bohatý občan města Kroměříže.

SOUVISEJÍCÍ BODY

Certifikovaný partner
Running project in Prague
Android Android Objednat průvodce
© 2009 - all contents
PAGE PROTECTED BY COPYSCAPE