Prague Minos Guide

Prague Minos Guide je pražský digitální průvodce využívající GPS navigaci v kombinaci s mapou a rozsáhlou encyklopedií pamětihodností, kde je kladen důraz na vysokou kvalitu obsahu.

CS | EN | FR | DE
19. - 20. století

Bohuslav Martinů

Významný český skladatel vzdáleně připomínající tvorbou A. Dvořáka
Significant photo
Info text

<highlight>Světově proslulý český skladatel moderny 20. století, dlouhodobě žijící a skládající ve Francii.</highlight>
Pocházel z prosté rodiny. Studoval na pražské konzervatoři, kde měl široký záběr (housle, klavír, varhany). Krátce studoval u Josefa Suka, ale jeho láska k impresionismu a obdiv k Debussymu ho přivedli do Francie. Od roku 1923 žil trvale mimo vlast.
Ve Francii byl ovlivněn Stravinskim a jazzem a nalezl zalíbení ve zpracovácání folklorních motivů. Ve svém

růstu pak Martinů zkomponoval snovou operu, kterou nazval Julietta a ta se stala jeho kanonickým dílem.
V důsledku války emigroval z Francie do Spojených států. Zde už jeho tvorba nabrala ryze imgainativní a specifický ráz a v něčem trochu vzdáleně připomíná svého souvěrce, Antonína Dvořáka. V posledních díle se vrací k základním prvků lidské existence, což je patrné v Řeckých pašijích či v Eposu o Gilgamešovi. Tento velký skladatel zemřel po válce ve Švýcarsku.

SOUVISEJÍCÍ BODY

Certifikovaný partner
Running project in Prague
Android Android Objednat průvodce
© 2009 - all contents
PAGE PROTECTED BY COPYSCAPE