Prague Minos Guide

Prague Minos Guide je pražský digitální průvodce využívající GPS navigaci v kombinaci s mapou a rozsáhlou encyklopedií pamětihodností, kde je kladen důraz na vysokou kvalitu obsahu.

CS | EN | FR | DE

Historie MHD v Praze

Historie unikátní městké dopravy v Praze
Info text

Historie Pražské MHD je stará více jak 130 let. V muzeu MHD (více na www.dpp.cz) najdete mnoho zajímavých exponátů a také se můžete objednat na jízdu historickou tramvají. V roce 1875 23. září zahájila v Praze provoz Pražská Tramway, soukromá koněspřežná dráha. V roce 1891 zahájila

provoz první elektrická tramvaj v českých zemích - Elektrická dráha na Letné v Praze, vybudovaná Františkem Křižíkem. Roku 1936 v Praze zahájily provoz první české moderní trolejbusy (provoz ukončen v roce 1972). V roce 1974 zahájila provoz první trať pražského metra.

SOUVISEJÍCÍ BODY

Certifikovaný partner
Running project in Prague
Android Android Objednat průvodce
© 2009 - all contents
PAGE PROTECTED BY COPYSCAPE