Prague Minos Guide

Prague Minos Guide je pražský digitální průvodce využívající GPS navigaci v kombinaci s mapou a rozsáhlou encyklopedií pamětihodností, kde je kladen důraz na vysokou kvalitu obsahu.

CS | EN | FR | DE

Klima

Základní klimatické údaje o České republice
Info text

Česká republika je vnitrozemským státem, který leží v mírných zeměpisných šířkách severní polokoule. Podnebí ČR tak lze označit jako mírné, ovšem zároveň velmi rozmanité místně i v průběhu roku. Podnebí různých oblastí ČR se liší, hlavním zdrojem těchto rozdílů

je nadmořská výška. Směrem vzhůru klesají průměrné teploty vzduchu a naopak přibývá srážek.Podobně jako v celém severním mírném pásu vládne i v ČR na počátku roku chladná zima. Po ní přichází jaro následované teplým létem a často chladným podzimem.

SOUVISEJÍCÍ BODY

Certifikovaný partner
Running project in Prague
Android Android Objednat průvodce
© 2009 - all contents
PAGE PROTECTED BY COPYSCAPE