Prague Minos Guide

Prague Minos Guide je pražský digitální průvodce využívající GPS navigaci v kombinaci s mapou a rozsáhlou encyklopedií pamětihodností, kde je kladen důraz na vysokou kvalitu obsahu.

CS | EN | FR | DE

Starý kralovský palác

* *
Sídlo českých králů
Significant photo
Info text

V renesančním Ludvíkově křídle, které bylo zbudováno v letech 1503 - 1520 Jagellonskými panovníky a které přiléhá k Vladislavskému sálu se nachází řada prostor, které tvoří královský palác. Jsou to např. dvě místnosti české kanceláře, kde došlo v nepřítomnosti panovníka ke známé defenestraci místodržících Bořity z Martinic a Slavaty z Chlumu. Oba se i s písařem zachránili. Tímto aktem začalo povstání českých stavů a také třicetiletá válka. Dále zde najdeme světnice říšské rady,

s renesančním interiérem a kachlovými kamny ze 17. století. Z terasy je nádherný výhled na Prahu a zahrady. Schodiště od Otto Rothmayera je hned vedle a spojuje starý královský palác s Tereziánským křídlem. To bylo přistavěné v 18. století panovnicí Marií Terezií a je spojnicí mezi zmíněným Ludvíkovým křídlem a ústavem šlechtičen. K severní straně Vladislavského sálu přiléhají místnosti tzv. Nových zemských desek. Malované znaky těchto desek zdobí strop i stěny místností.

GPS: 50° 5′ 25.68″ N, 14° 24′ 5.94″ E
link
Mapa

Kontaktní informace

Ulice Pražský hrad Město Praha 1

SOUVISEJÍCÍ BODY

Certifikovaný partner
Running project in Prague
Android Android Objednat průvodce
© 2009 - all contents
PAGE PROTECTED BY COPYSCAPE