Prague Minos Guide

Prague Minos Guide je pražský digitální průvodce využívající GPS navigaci v kombinaci s mapou a rozsáhlou encyklopedií pamětihodností, kde je kladen důraz na vysokou kvalitu obsahu.

CS | EN | FR | DE

Lobkowiczký palác

*
Současné velvyslanectví Německa
Significant photo
Info text

Malostranský palác významného šlechtického rodu Lobkowiczů byl postaven podle návrhu architekta Giovanni Battisty Alliprandiho v letech 1702-04. Barokní sídlo rod získal až v roce 1753 od jeho původního vlastníka hraběte Františka Karla Přehořovského, podle nějž byl dříve nazýván palác Přehořovský. Monumentální průčelí, zdobené korintskými pilastry, do Vlašské ulice, má svůj protipól v neméně reprezentativně pojednané fasádě orientované do rozsáhlé zahrady přiléhající k paláci. Spodní část oválného rizalitu, který vybíhá

do zahrady, tvoří salla terrena vyzdobená ve stylu vídeňského baroka. Zahrada plynule přecházející do svahu byla kolem roku 1790 byla zahrada rozšířena a přeměněna v anglický park. V jejím rámci bylo zřízeno první alpinum v Čechách.
Na podzim roku 1989 se zahrada stala útočištěm pro několik tisíc občanů východního Německa, kteří hromadně přelézali plot zahrady a žádali na ambasádě o politický azyl. Tato událost urychlila pád berlínské zdi a stala se jedním ze symbolů konce komunistické moci ve východní Evropě.

GPS: 50° 5′ 14.01″ N, 14° 23′ 53.06″ E
link
Mapa

Kontaktní informace

Ulice Vlašská 19 Město Praha 1

SOUVISEJÍCÍ BODY

Certifikovaný partner
Running project in Prague
Android Android Objednat průvodce
© 2009 - all contents
PAGE PROTECTED BY COPYSCAPE