Prague Minos Guide

Prague Minos Guide je pražský digitální průvodce využívající GPS navigaci v kombinaci s mapou a rozsáhlou encyklopedií pamětihodností, kde je kladen důraz na vysokou kvalitu obsahu.

CS | EN | FR | DE

Buquoyský palác

*
Ambasáda Francouzské republiky
Significant photo
Info text

Barokní Buquoyský palác stojí na pozemcích, které ve 12. století věnoval král Vladislav II. johanitům k vybudování kostela a šptitálu. Dnešní podoba paláce vznikla spojením a přeměnou tří samostaných domů, ke které došlo po roce 1736 podle plánů architekta Johanna Georga Aichbauera. V roce 1748 zakoupil ještě nedokočený palác významný šlechtický rod Buqouyů jako své reprezentační pražské

sídlo. Hlavní průčelí paláce, před nímž stojí řada kamenných sloupků, je názorným příkladem barokní architektury pracující s optickou iluzí. Výška průčelí totiž odpovídá pouze z poloviny výšce za ním stojícího paláce, zbytek je kulisou dodávající stavbě iluzi monumentality.
Od roku 1919 v paláci sídli ambasada Francouzské republiky, hlavního spojence meziválečného Československa.

GPS: 50° 5′ 9.47″ N, 14° 24′ 23.13″ E
link
Mapa

SOUVISEJÍCÍ BODY

Certifikovaný partner
Running project in Prague
Android Android Objednat průvodce
© 2009 - all contents
PAGE PROTECTED BY COPYSCAPE